Четене на английски гласни букви, според това в каква от четирите вида срички се намират, онагледени в таблица: ощеПричастие във функция на обстоятелство (Participle as an Adverbial Modifier). Всяко причастие (Participle) може да влезе в роля, в която да изпълнява функциите на обстоятелствено пояснение (Adverbial Modi... ощеРоля на причастието като наречие. Вече уточнихме, че английското причастие (Participle in English) може да играе ролята на глагол и на прилагателно. Но то също може да се използва и като ... ощеПричастие във функция на определение. Английското причастие (Participle in English) може да изпълнява различни роли или функции в изречението на определение. причастие в ролята на опре... ощеПричастие, използвано като глагол. Както вече знаем, английското причастие притежава свойствата на прилагателно, наречие и глагол. причастие глагол, причастие като глагол, Part... ощеСложно допълнение с минало причастие (The Complex Object with Participle ІI). Обектният причастен израз с причастие ІІ е сложно допълнение с минало причастие - Съществително име в общ падеж ил... ощеИменен причастен израз (Absolute Participial Construction). Независим, абсолютен, самостоятелен - са все определения за именен причастен израз, който е част от различните причастни конструкц... ощеСложно допълнение - обектна причастна конструкция. Сложното допълнение в английски език е именно обектна причастна конструкция с причастие І (сегашно причастие). Представляв... ощеСубектен причастен израз (Subjective Participial Clause). Сложен подлог или субектен предикативен причастен израз е съчетание от съществително име в общ падеж или местоимение в именителен... ощеПричастен израз с предлог (Prepositional Participial Clause). Абсолютният причастен израз с предлог се отличава от абсолютната именна причастна конструкция само по това, че се въвежда с помо... още 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 
jenyna
jenyna
Мъж, 62г.
Регистриран преди 6 години
Описание
Безплатен онлайн самоучител по английски език. English for beginners. Фонетика и произношение за начинаещи - упражнения и теми.

Размяна на линкове